środa, 24 września 2014

Konkurs literacko-plastyczny

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
LITERACKO-ARTYSTYCZNY
Magiczny świat zabawek:
wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami”
organizowany przez Szkołę Podstawową w Rudnie


  1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych.
  2.  W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.
  3. Prace konkursowe należy składać do dnia 01.11.2014 r. u p. Sabiny Baran-Wloczek lub w BIBLIOTECE SZKOLNEJ.
  4. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie redagują opowiadanie z dialogiem (dopuszcza się wplatanie innych form, np. opis postaci, przedmiotu, opis przeżyć wewnętrznych, wiersz, rymowanka, piosenka etc.), w którym opiszą podróż swojej ulubionej zabawki oraz przeżyte przez nią przygody (realistyczne lub fantastyczne). Tekst powinien zostać zapisany  w dowolnym edytorze tekstu czcionką 12, Times New Roman z interlinią 1,5.
  5. Uzupełnieniem opowiadania są:

a) ilustracje dzieci wykonane techniką dowolną (np. kredkami, farbami, pastelami, techniką collage etc.; min. 5),
b) fotografie wykonane przez uczestników (min. 5 formatu 10x15),
c) dopuszcza się łączenie dwu form (rysunek i fotografia).
6.  Całość (opowiadanie, rysunki i/lub fotografie) powinna zostać wydrukowana i zszyta w ten sposób, aby tworzyła „książeczkę” (o formacie A4).
7. Książeczka nie może przekroczyć 10 stron A4 (wraz z okładkami).
8. Okładka – projekt autorski – powinna zawierać: pseudonim autora (nie imię i nazwisko!!!), tytuł pracy oraz dopisek: Konkurs Literacko-Artystyczny „Magiczny świat zabawek: wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami”.
9. Tekst opowiadania należy dodatkowo zapisać na płycie CD (płyta podpisana pseudonimem autora).
10. Prace uczniów powinny znajdować się w opisanej kopercie:  imię i nazwisko autora, nazwa szkoły z dopiskiem: „Magiczny świat zabawek”.
11. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
12. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 20.11.2014 r.
w Szkole Podstawowej w Rudnie o godz. 11:00.
13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły:
http://sprudno.edu.pl/  najpóźniej do dnia 17.11.2014 r.

Bardzo zachęcam do wzięcia udziału :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz