czwartek, 3 kwietnia 2014

Konkurs plastyczny "Czar kwiatów"

Chciałabym wszystkich zachęcić do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Dom Kultury w Ligocie-Katowicach. 
KONKURS PLASTYCZNY
pt.
„CZAR KWIATÓW”

Organizator:

Miejski Dom Kultury „Ligota”

Temat:

Konkurs jest plastycznym przesłaniem piękna jakim emanują kwiaty, zachwycając nas swoim kolorytem, zapachem, finezją kształtów.
Cudownie upiększają świat człowieka, w kompozycjach układanych
w wazonach, bukietach, a także naturalnie powstałych na łąkach
i polanach, ozdabiających naszą rzeczywistość.
Temat daje wiele możliwości interpretacyjno twórczych do czego gorąco zachęcamy.

Cele konkursu:

-rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej
-uwrażliwianie na naturalne piękno wokół nas i jego znaczenie w sztuce
-poszerzanie doświadczeń plastycznych
-prezentacja twórczych możliwości uczestników

Warunki uczestnictwa:

-wiek uczestników konkursu 5 do 16 lat
-prace formatu A-3 powinny być wykonane dowolną techniką płaską umożliwiającą oprawę w ramę za szkłem ( techniki przestrzenne nie będą brane pod uwagę),
-każdy uczestnik ma możliwość wysłania tylko jednej swojej pracy,
-wszystkie prace powinny być opatrzone metryczką na odwrotnej stronie zawierającą:
imię, nazwisko autora pracy, wiek, adres i telefon szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, adres mailowy
-prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac wynikłe podczas transportu,
-prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych
- zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.


Termin:

Prace należy przesyłać do dnia

14 kwietnia 2014r.

do biblioteki szkolnej


Jury konkursu oceniać będzie uczestników w czterech kategoriach wiekowych:

-od 5 do 7 lat
-od 8 do 10 lat
-od 11 do 13 lat
-od 14 do 16 lat

              Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się:


8 maja 2014r. o godzinie 17.00
w Miejskim Domu Kultury „Ligota”


laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznieZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz