czwartek, 3 marca 2016

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Znalezione obrazy dla zapytania sienkiewicz Henryk Sienkiewicz
a właściwie:

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz
herbu Oszyk
1846 – 1916

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić
rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

CZYM ZASŁYNĄŁ HENRYK SIENKIEWICZ?

* Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu.
* Jego powieści historyczne podtrzymywały kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli. Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny przez współczesnych zwany „Hetmanem Duchowym Polaków”, a za etos dobroczynności – „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”.

*Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności.
* Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków, jak bowiem pisał o Nim Stanisław Cat-Mackiewicz: „My wszyscy z niego”.

*Charakterystyczne dla pisarstwa Sienkiewicza było zainteresowanie przeszłością Polski. Jak nikt inny potrafił on wyśmienitą sztuką opowiadania połączyć elementy historyczne z fikcją literacką. Jego najsłynniejsze powieści historyczne to: Trylogia, Quo vadis i KrzyżacyTrylogia to cykl składający się z trzech dzieł: Ogniem i mieczem. Potop i Pan Wołodyjowski. Tłem akcji uczynił Sienkiewicz te wydarzenia z przeszłości ojczyzny, które przedstawiały ją jako państwo silne, potrafiące przezwyciężyć wszelkie trudności (okres wojen kozackich, najazdu Szwedów i walk z Turcją). Takie ujęcie miało olbrzymie znaczenie w czasach zaborów i przyczyniło się do wielkiej popularności utworów wśród czytelników.

Znalezione obrazy dla zapytania sienkiewicz OBLĘGOREK
Majątek ziemski Oblęgorek Henryk Sienkiewicz otrzymał w 1900 roku z okazji 25-lecia pracy pisarskiej. Ten pięknie położony eklektyczny pałacyk, zaprojektowany specjalnie dla pisarza stał się siedzibą muzeum w 1958 roku.

Do najcenniejszych zbiorów należą rękopisylisty, pamiątki jubileuszowe, albumy i adresy kunsztownie zdobione przesyłane w dowód uznania i czci. Walorem naszej ekspozycji jest jej autentyzm i przedmioty bezpośrednio związane z Sienkiewiczem.

O Sienkiewiczu  przez pryzmat ciekawostek:
ü Pierwszą z książek, jakie Sienkiewicz przeczytał w dzieciństwie, były „Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna Niemcewicza.
ü Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski, opierający się na tym, że wszyscy Polacy powinni wyjechać do Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju, by wyzwolić ojczyznę.
ü Pisarz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej.
ü Był członkiem Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności.
ü Pierwszy debiut książkowy – na okładce przekręcono jego nazwisko na „Stankiewicz”.
ü Podczas obchodów jubileuszu pracy twórczej 22 grudnia 1900 dzieci wręczyły pisarzowi Dziesięć przykazań Sienkiewiczowskich. Pierwsze brzmiało: „Nie będziesz miał Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i innych nade mną”.
ü Niski wzrost był powodem kompleksów pisarza.
ü Jeden z wielbicieli Trylogii, ukrywający się pod pseudonimem Michał Wołodyjowski, ofiarował Sienkiewiczowi piętnaście tysięcy rubli. Pisarz nie chciał przyjąć prezentu, wezwał ofiarodawcę do cofnięcia darowizny, który jednak nie zgłosił się. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczył na fundusz stypendialny imienia Marii Sienkiewiczowej, z którego skorzystali między innymi: Maria Konopnicka, Stanisław Przybyszewski, Stanisław Witkacy.
ü Nagroda Nobla została mu przyznana za wybitne zasługi jako pisarza epickiego. Jeden z jurorów dodatkowo uzasadnił przyznanie nagrody za „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”.
ü Wizerunek Sienkiewicza pojawił się na banknocie 500 000zł w 1990 roku.
ü Quo vadis przetłumaczono na ponad pięćdziesiąt języków. Na podstawie
powieści powstały także sztuki teatralne, opery, oratorium Feliksa Nowowiejskiego i pantomima.
ü Henryk Sienkiewicz miał pseudonim literacki "Litwos". Jego miłość do Litwy odnajdujemy na kartach "Potopu".
ü Był bohaterem, napisał odezwę Polaków do zaborcy pruskiego.
                               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz